Archiv rubriky: Oracle SQL

Zapomenuté / expirované heslo na Oracle (linux)

Je třeba se přihlásit jako root. Poté se přepnout na oracle usera : su oracle Připojit se na sqlplus* : sqlplus / as sysdba a zmenit heslo : alter user sys identified by new_password; Pro kontrolu seznam useru : select … Celý příspěvek

Rubriky: Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zapomenuté / expirované heslo na Oracle (linux)

Script pro oříznutí textu dle opakovaného znaku (_)

select substr(‚RAZ_DVA_TRI_CTYRI_PET_SEST_SEDM_OSM‘,1,instr(‚RAZ_DVA_TRI_CTYRI_PET_SEST_SEDM_OSM‘,’_‘,1,4)-1) AS orez from dual

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro oříznutí textu dle opakovaného znaku (_)

Scripty pro práci s datumem a časem

— Poslední den předchozího měsíce select to_char( ADD_MONTHS((LAST_DAY(SYSDATE)),-1),’yyyymmdd‘) as last_day_before from dual –– Výpis dnů od 1.1.2017 do 24.1.2017 SELECT to_date(‚1.1.2017′,’dd.mm.yyyy‘)+(LEVEL-1) DATUM FROM DUAL CONNECT BY LEVEL <= to_date(‚24.1.2017′,’dd.mm.yyyy‘) – to_date(‚1.1.2017′,’dd.mm.yyyy‘) + 1 — Výpis dnů v aktuálním měsíci SELECT … Celý příspěvek

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Scripty pro práci s datumem a časem

Script pro vymazání duplikací v tabulce dle zadaných podmínek

delete FROM tabulka_jedna a WHERE EXISTS( SELECT 1 FROM tabulka_jedna b WHERE a.cislo = b.cislo AND a.login_name = b.login_name and a.datum=b.datum and a.platba=b.platba AND a.rowid < b.rowid )

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro vymazání duplikací v tabulce dle zadaných podmínek

Script pro výpis aktuálního přístupu k objektům

select owner,object,type,con_id from V$ACCESS where owner not in (‚SYS‘,’DBSNMP‘,’GSMADMIN_INTERNAL‘,’PUBLIC‘,’SYSTEM‘,’XDB‘) group by owner,object,type,con_id order by owner, object

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro výpis aktuálního přístupu k objektům

Script pro zjištění struktury tabulky (clob)

SELECT dbms_metadata.get_ddl( ‚TABLE‘, ‚TABLE_NAME‘ ) FROM DUAL

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjištění struktury tabulky (clob)

Script pro zjištění počtu aktuálních sessions

select COUNT(*)AS POCET, sss.sid, blk.used_ublk, s.OSUSER, s.MACHINE, s.USERNAME, s.MODULE, s.ACTION, s.SQL_ID, MIN(s.LOGON_TIME), MAX(s.LOGON_TIME) from v$session s LEFT JOIN ( SELECT ss.SID, ss.SQL_ID from v$session SS where ss.username IS not NULL AND ss.STATUS = ‚ACTIVE‘ AND ss.PROGRAM IN (‚osh.exe‘, ‚uvsh.exe‘) — … Celý příspěvek

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjištění počtu aktuálních sessions

Script pro historii spuštěných statistik nad tabulkou

select * from ALL_TAB_STATS_HISTORY where table_name=’TABLE_NAME‘ order by stats_update_time desc

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro historii spuštěných statistik nad tabulkou

Script pro zjištění obsazení TEMP space

SELECT b.tablespace, ROUND(((b.blocks*p.value)/1024/1024),2)||’M‘ AS temp_size, a.inst_id as Instance, a.sid||‘,’||a.serial# AS sid_serial, NVL(a.username, ‚(oracle)‘) AS username, a.OSUSER, a.program, a.status, a.sql_id FROM gv$session a, gv$sort_usage b, gv$parameter p WHERE p.name = ‚db_block_size‘ AND a.saddr = b.session_addr AND a.inst_id=b.inst_id AND a.inst_id=p.inst_id ORDER BY … Celý příspěvek

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjištění obsazení TEMP space

Script pro zjištění informací o waiting sessions

select nvl(s.username,s.program) username ,s.OSUSER , s.sid sid , s.serial# serial , s.sql_hash_value sql_hash_value , substr(decode(w.wait_time, 0, w.event, ‚ON CPU‘),1,40) event , w.P1TEXT,w.p1 p1 , w.P2TEXT,w.p2 p2 , w.P3TEXT,w.p3 p3 , w.WAIT_CLASS , w.STATE from v$session s , v$session_wait w where … Celý příspěvek

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjištění informací o waiting sessions