Archiv rubriky: Oracle SQL

Aktuální locked session – short script

SELECT O.OBJECT_NAME, S.SID, S.SERIAL#, P.SPID, S.PROGRAM, SQ.SQL_FULLTEXT, S.LOGON_TIME FROM V$LOCKED_OBJECT L, DBA_OBJECTS O, V$SESSION S, V$PROCESS P, V$SQL SQ WHERE L.OBJECT_ID = O.OBJECT_ID AND L.SESSION_ID = S.SID AND S.PADDR = P.ADDR AND S.SQL_ADDRESS = SQ.ADDRESS;

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktuální locked session – short script

Aktivní rollback

select username, osuser, t.start_time, r.name, t.used_ublk „ROLLB BLKS“, decode(t.space, ‚YES‘, ‚SPACE TX‘, decode(t.recursive, ‚YES‘, ‚RECURSIVE TX‘, decode(t.noundo, ‚YES‘, ‚NO UNDO TX‘, t.status) )) status from sys.v_$transaction t, sys.v_$rollname r, sys.v_$session s where t.xidusn = r.usn and t.ses_addr = s.saddr

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aktivní rollback

Disconnect session / alternativa ke KILL

ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION ‚502,46833‘ IMMEDIATE;

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Disconnect session / alternativa ke KILL

Procedura na smazání tabulky a potlačení chyby, když neexistuje

CREATE OR REPLACE PROCEDURE dropexist(tablename varchar2) IS BEGIN EXECUTE IMMEDIATE ‚DROP TABLE ‚ || tablename; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN IF SQLCODE != -942 THEN RAISE; END IF; END; Volání standardně v PL: begin dropexist(‚tmp_test_dummy‘); end;

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Procedura na smazání tabulky a potlačení chyby, když neexistuje

Zapomenuté / expirované heslo na Oracle SQL (linux)

Je třeba se přihlásit jako root. Poté se přepnout na oracle usera : su oracle Připojit se na sqlplus* : sqlplus / as sysdba a zmenit heslo : alter user sys identified by new_password; Pro kontrolu seznam useru : select … Celý příspěvek

Rubriky: Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zapomenuté / expirované heslo na Oracle SQL (linux)

Script pro oříznutí textu dle opakovaného znaku (_)

select substr(‚RAZ_DVA_TRI_CTYRI_PET_SEST_SEDM_OSM‘,1,instr(‚RAZ_DVA_TRI_CTYRI_PET_SEST_SEDM_OSM‘,’_‘,1,4)-1) AS orez from dual

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro oříznutí textu dle opakovaného znaku (_)

Scripty pro práci s datumem a časem

— Poslední den předchozího měsíce select to_char( ADD_MONTHS((LAST_DAY(SYSDATE)),-1),’yyyymmdd‘) as last_day_before from dual –– Výpis dnů od 1.1.2017 do 24.1.2017 SELECT to_date(‚1.1.2017′,’dd.mm.yyyy‘)+(LEVEL-1) DATUM FROM DUAL CONNECT BY LEVEL <= to_date(‚24.1.2017′,’dd.mm.yyyy‘) – to_date(‚1.1.2017′,’dd.mm.yyyy‘) + 1 — Výpis dnů v aktuálním měsíci SELECT … Celý příspěvek

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Scripty pro práci s datumem a časem

Script pro vymazání duplikací v tabulce dle zadaných podmínek

delete FROM tabulka_jedna a WHERE EXISTS( SELECT 1 FROM tabulka_jedna b WHERE a.cislo = b.cislo AND a.login_name = b.login_name and a.datum=b.datum and a.platba=b.platba AND a.rowid < b.rowid )

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro vymazání duplikací v tabulce dle zadaných podmínek

Script pro výpis aktuálního přístupu k objektům

select owner,object,type,con_id from V$ACCESS where owner not in (‚SYS‘,’DBSNMP‘,’GSMADMIN_INTERNAL‘,’PUBLIC‘,’SYSTEM‘,’XDB‘) group by owner,object,type,con_id order by owner, object

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro výpis aktuálního přístupu k objektům

Script pro zjištění struktury tabulky (clob)

SELECT dbms_metadata.get_ddl( ‚TABLE‘, ‚TABLE_NAME‘ ) FROM DUAL

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjištění struktury tabulky (clob)