Archiv rubriky: Oracle SQL

Script pro zjištění počtu aktuálních sessions

select COUNT(*)AS POCET, sss.sid, blk.used_ublk, s.OSUSER, s.MACHINE, s.USERNAME, s.MODULE, s.ACTION, s.SQL_ID, MIN(s.LOGON_TIME), MAX(s.LOGON_TIME) from v$session s LEFT JOIN ( SELECT ss.SID, ss.SQL_ID from v$session SS where ss.username IS not NULL AND ss.STATUS = ‚ACTIVE‘ AND ss.PROGRAM IN (‚osh.exe‘, ‚uvsh.exe‘) — … Celý příspěvek

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjištění počtu aktuálních sessions

Script pro historii spuštěných statistik nad tabulkou

select * from ALL_TAB_STATS_HISTORY where table_name=’TABLE_NAME‘ order by stats_update_time desc

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro historii spuštěných statistik nad tabulkou

Script pro zjištění obsazení TEMP space

SELECT b.tablespace, ROUND(((b.blocks*p.value)/1024/1024),2)||’M‘ AS temp_size, a.inst_id as Instance, a.sid||‘,’||a.serial# AS sid_serial, NVL(a.username, ‚(oracle)‘) AS username, a.OSUSER, a.program, a.status, a.sql_id FROM gv$session a, gv$sort_usage b, gv$parameter p WHERE p.name = ‚db_block_size‘ AND a.saddr = b.session_addr AND a.inst_id=b.inst_id AND a.inst_id=p.inst_id ORDER BY … Celý příspěvek

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjištění obsazení TEMP space

Script pro zjištění informací o waiting sessions

select nvl(s.username,s.program) username ,s.OSUSER , s.sid sid , s.serial# serial , s.sql_hash_value sql_hash_value , substr(decode(w.wait_time, 0, w.event, ‚ON CPU‘),1,40) event , w.P1TEXT,w.p1 p1 , w.P2TEXT,w.p2 p2 , w.P3TEXT,w.p3 p3 , w.WAIT_CLASS , w.STATE from v$session s , v$session_wait w where … Celý příspěvek

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjištění informací o waiting sessions

Script pro zjistění aktuálně locknutých objektů/tabulek

select substr(a.os_user_name,1,15) „OS User“, substr(a.oracle_username,1,8) „DB User“, substr(b.owner,1,8) „Schema“, substr(b.object_name,1,20) „Object Name“, substr(b.object_type,1,10) „Type“, substr(c.segment_name,1,15) „RBS“, substr(d.used_urec,1,12) „# of Records“, e.sid, e.serial#, case when a.locked_mode=’1′ then ‚Null‘ when a.locked_mode=’2′ then ‚Concurrent Read‘ when a.locked_mode=’3′ then ‚Concurrent Write‘ when a.locked_mode=’4′ then … Celý příspěvek

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjistění aktuálně locknutých objektů/tabulek

Script pro výpis sessions dle využití RAM.

select e.sid, e.username, e.osuser, e.terminal, e.MACHINE, e.status, e.state, e.SQL_ID, e.sql_exec_start, a.uga_memory as UGA_MEMORY_KB, b.pga_memory as PGA_MEMORY_KB, c.sql_text, substr(e.program,1,20) program, decode(e.command, 1,’Create table‘ , 2,’Insert‘, 3,’Select‘ , 6,’Update‘, 7,’Delete‘ , 9,’Create index‘, 10,’Drop index‘ ,11,’Alter index‘, 12,’Drop table‘ ,13,’Create seq‘, 14,’Alter … Celý příspěvek

Rubriky: Admin scripts, Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro výpis sessions dle využití RAM.

Undrop smazané tabulky

Pokud se smaže tabulka, je možné, že není vše ztraceno. V Oracle SQL je možná funkce recycle_bin – způsob koše v operačním systému. Pokud je zapnuto, tak se můžeme pokusit tabulku v něm nalézt. Info o smazaných objektech lze nalézt … Celý příspěvek

Rubriky: Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Undrop smazané tabulky