Archiv rubriky: Excel notes

Upload z Excelu do Oracle SQL tabulky

Příklad insertu sedmi sloupců (A-G) do tabulky na SQL. Pro insert musí být v nastavení VBA povoleno „Microsoft ActiveX Data Objects 6.x Library“ Do sloupce „K“ skript vloží příkaz na INSERT v textové podobě, který se pak v cyklu provádí … Celý příspěvek

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upload z Excelu do Oracle SQL tabulky

Podmínka při počtu hledané hodnoty

If WorksheetFunction.CountIf(Range(„F:F“), „VYMAZAT“) > 0 Then ‚co udělat endif

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podmínka při počtu hledané hodnoty

Počet hledané hodnoty ve sloupci

Dim x As Long x = Range(„L“ & Rows.Count).End(xlUp).Row If x < 2 Then x = 1 'Ošetření prázdného sloupce kontrola = Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("L1:L" & x), "Not_in_Agenda") endif

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počet hledané hodnoty ve sloupci

Výmaz netisknutelných znaků – funkce

Function CleanTrim(ByVal S As String, Optional ConvertNonBreakingSpace As Boolean = True) As String Dim X As Long, CodesToClean As Variant CodesToClean = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, … Celý příspěvek

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výmaz netisknutelných znaků – funkce

Ukončení programu v systému – task kill

Sub Test() If TaskKill(„notepad.exe“) = 0 Then MsgBox „Terminated“ Else MsgBox „Failed“ End Sub Function TaskKill(sTaskName) TaskKill = CreateObject(„WScript.Shell“).Run(„taskkill /f /im “ & sTaskName, 0, True) End Function

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukončení programu v systému – task kill

Hledání duplicity ve sloupci

=COUNTIF($A$2:$A2;A2)>1 *Roztáhnout vzorec na celý sloupec

Rubriky: Excel notes | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hledání duplicity ve sloupci

Přizpůsobení velikosti buňky dle obsahu – autofit

Přizpůsobení ve sloupci ThisWorkbook.Worksheets(„List1“).Columns(„O:O“).EntireColumn.AutoFit Přizpůsobení na listu ThisWorkbook.Worksheets(„List1“).Cells.EntireColumn.AutoFit Přizpůsobení v celém sešitu For Each sht In ThisWorkbook.Worksheets sht.Cells.EntireColumn.AutoFit Next sht

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přizpůsobení velikosti buňky dle obsahu – autofit

Počet použitých sloupců

Dim currentColumn As Integer currentColumn = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Počet použitých sloupců

Přidání sloupce

Columns(„N:N“).Select Selection.Insert Shift:=xlToRight

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přidání sloupce

Přidání listu na konec

Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = „Poslední“

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přidání listu na konec