Archiv rubriky: Excel notes

Přizpůsobení grafu buňce

ActiveSheet.Shapes(„YourChartName“).Placement = xlFreeFloating ‚nebo xlMoveAndSize,xlMove Dim shp As Shape For Each shp In ActiveSheet.Shapes shp.Placement = xlMoveAndSize Next shp

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přizpůsobení grafu buňce

Číselný formát na sloupec

Range(„L2“).Select Selection.NumberFormat = „0.00“ Selection.Copy Columns(„L:L“).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Číselný formát na sloupec

Výmaz znaku z aktivního listu

With ActiveSheet.UsedRange .Replace what:=“‚“, replacement:=““, Lookat:=xlPart End With

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výmaz znaku z aktivního listu

Rozdělení sloupce dle oddělovače

Rozdělení sloupce na 4 sloupce podle čárek v datech. Columns(„A:A“).Select Selection.TextToColumns Destination:=Range(„A1“), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _ Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1)), TrailingMinusNumbers:= _ True

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení sloupce dle oddělovače

Nahradit tečku čárkou

Pomocí vzorce – výsledek do sloupce se vzorcem =HODNOTA(NAHRADIT(B2;NAJÍT(„.“;B2);1;“,“)) Pomocí makra nahradí přímo ve sloupci Range(„B:B“).Replace What:=“.“, Replacement:=“,“, LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False

Rubriky: Excel notes | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nahradit tečku čárkou