Archiv rubriky: VBA

Číselný formát na sloupec

Range(„L2“).Select Selection.NumberFormat = „0.00“ Selection.Copy Columns(„L:L“).Select Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _ SkipBlanks:=False, Transpose:=False Application.CutCopyMode = False

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Číselný formát na sloupec

Výmaz znaku z aktivního listu

With ActiveSheet.UsedRange .Replace what:=“‚“, replacement:=““, Lookat:=xlPart End With

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výmaz znaku z aktivního listu

Rozdělení sloupce dle oddělovače

Rozdělení sloupce na 4 sloupce podle čárek v datech. Columns(„A:A“).Select Selection.TextToColumns Destination:=Range(„A1“), DataType:=xlDelimited, _ TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _ Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1)), TrailingMinusNumbers:= _ True

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení sloupce dle oddělovače