Archiv rubriky: User scripts

Procedura na smazání tabulky a potlačení chyby, když neexistuje

CREATE OR REPLACE PROCEDURE dropexist(tablename varchar2) IS BEGIN EXECUTE IMMEDIATE ‚DROP TABLE ‚ || tablename; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN IF SQLCODE != -942 THEN RAISE; END IF; END; Volání standardně v PL: begin dropexist(‚tmp_test_dummy‘); end;

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Procedura na smazání tabulky a potlačení chyby, když neexistuje

Script pro oříznutí textu dle opakovaného znaku (_)

select substr(‚RAZ_DVA_TRI_CTYRI_PET_SEST_SEDM_OSM‘,1,instr(‚RAZ_DVA_TRI_CTYRI_PET_SEST_SEDM_OSM‘,’_‘,1,4)-1) AS orez from dual

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro oříznutí textu dle opakovaného znaku (_)

Scripty pro práci s datumem a časem

— Poslední den předchozího měsíce select to_char( ADD_MONTHS((LAST_DAY(SYSDATE)),-1),’yyyymmdd‘) as last_day_before from dual –– Výpis dnů od 1.1.2017 do 24.1.2017 SELECT to_date(‚1.1.2017′,’dd.mm.yyyy‘)+(LEVEL-1) DATUM FROM DUAL CONNECT BY LEVEL <= to_date(‚24.1.2017′,’dd.mm.yyyy‘) – to_date(‚1.1.2017′,’dd.mm.yyyy‘) + 1 — Výpis dnů v aktuálním měsíci SELECT … Celý příspěvek

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Scripty pro práci s datumem a časem

Script pro vymazání duplikací v tabulce dle zadaných podmínek

delete FROM tabulka_jedna a WHERE EXISTS( SELECT 1 FROM tabulka_jedna b WHERE a.cislo = b.cislo AND a.login_name = b.login_name and a.datum=b.datum and a.platba=b.platba AND a.rowid < b.rowid )

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro vymazání duplikací v tabulce dle zadaných podmínek

Script pro zjištění struktury tabulky (clob)

SELECT dbms_metadata.get_ddl( ‚TABLE‘, ‚TABLE_NAME‘ ) FROM DUAL

Rubriky: Oracle SQL, User scripts | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Script pro zjištění struktury tabulky (clob)