Výmaz netisknutelných znaků – funkce

Function CleanTrim(ByVal S As String, Optional ConvertNonBreakingSpace As Boolean = True) As String
Dim X As Long, CodesToClean As Variant
CodesToClean = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, _
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 127, 129, 141, 143, 144, 157)
If ConvertNonBreakingSpace Then S = Replace(S, Chr(160), " ")
For X = LBound(CodesToClean) To UBound(CodesToClean)
If InStr(S, Chr(CodesToClean(X))) Then S = Replace(S, Chr(CodesToClean(X)), "")
Next
CleanTrim = WorksheetFunction.Trim(S)
End Function

————————-
nebo lze i klasickým způsobem konkrétní znak pomocí vzorce

=PROČISTIT(DOSADIT(A2;ZNAK(9);ZNAK(32))))

Příspěvek byl publikován v rubrice Excel notes, VBA. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.