Script pro zjištění obsazení TEMP space

SELECT b.tablespace,
ROUND(((b.blocks*p.value)/1024/1024),2)||'M' AS temp_size,
a.inst_id as Instance,
a.sid||','||a.serial# AS sid_serial,
NVL(a.username, '(oracle)') AS username,
a.OSUSER,
a.program,
a.status,
a.sql_id
FROM gv$session a,
gv$sort_usage b,
gv$parameter p
WHERE p.name = 'db_block_size'
AND a.saddr = b.session_addr
AND a.inst_id=b.inst_id
AND a.inst_id=p.inst_id
ORDER BY a.sid||','||a.serial#,b.tablespace, b.blocks
Příspěvek byl publikován v rubrice Admin scripts, Oracle SQL. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.