Přidání sloupce

Columns("N:N").Select
Selection.Insert Shift:=xlToRight

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přidání sloupce

Přidání listu na konec

Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = "Poslední"

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přidání listu na konec

Přizpůsobení grafu buňce

ActiveSheet.Shapes("YourChartName").Placement = xlFreeFloating
'nebo xlMoveAndSize,xlMove

Dim shp As Shape
For Each shp In ActiveSheet.Shapes
shp.Placement = xlMoveAndSize
Next shp

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přizpůsobení grafu buňce

Číselný formát na sloupec

Range("L2").Select
Selection.NumberFormat = "0.00"
Selection.Copy
Columns("L:L").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Číselný formát na sloupec

Výmaz znaku z aktivního listu

With ActiveSheet.UsedRange
.Replace what:="'", replacement:="", Lookat:=xlPart
End With

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výmaz znaku z aktivního listu

Rozdělení sloupce dle oddělovače

Rozdělení sloupce na 4 sloupce podle čárek v datech.

Columns("A:A").Select
Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1)), TrailingMinusNumbers:= _
True

Rubriky: Excel notes, VBA | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení sloupce dle oddělovače

Nahradit tečku čárkou

Pomocí vzorce – výsledek do sloupce se vzorcem

=HODNOTA(NAHRADIT(B2;NAJÍT(".";B2);1;","))

Pomocí makra nahradí přímo ve sloupci

Range("B:B").Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False

Rubriky: Excel notes | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nahradit tečku čárkou

Undrop smazané tabulky

Pokud se smaže tabulka, je možné, že není vše ztraceno. V Oracle SQL je možná funkce recycle_bin – způsob koše v operačním systému.

Pokud je zapnuto, tak se můžeme pokusit tabulku v něm nalézt.

Info o smazaných objektech lze nalézt buď v globálním koši nebo v uživatelském.

Select * from DBA_RECYCLEBIN; — je třeba mít admin práva
nebo
Select * from USER_RECYCLEBIN;

Zde dostaneme obsah koše.

Důležitý sloupec je CAN_UNDROP – jestli lze obnovit.

Můžeme si udělat náhled na data tabulky pomocí OBJECT_NAME (uvádí se vždy v dvojitých uvozovkách)

Select * from “BIN$aLDu7ckKHnHgVJDiuqntGA==$0“

Způsob obnovení je pomocí příkazu FLASHBACK TABLE (společně s TO BEFORE DROP = stav pře smazáním). Lze buď použít název tabulky ORIGINAL_NAME nebo OBJECT_NAME

FLASHBACK TABLE TEST_TMP TO BEFORE DROP;
nebo
FLASHBACK TABLE “BIN$gk3lsj/3akk5hg3j2lkl5j3d==$0“ TO BEFORE DROP;

Pokud je název tabulky v koši jedinečný stačí použít jeho, pokud je tabulek více použijte OBJECT_NAME. Pak je vhodné použít RENAME aby se z názvu objektu stal název tabulky.

FLASHBACK TABLE “BIN$gk3lsj/3akk5hg3j2lkl5j3d==$0“ TO BEFORE DROP
RENAME TO TEST_TMP_BACK;

Rubriky: Oracle SQL | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Undrop smazané tabulky

HBO GO v 4.7.2 pro Android

Tato starší verze podporuje Chromecast.

Ke stažení zde

Velikost 39,7 MB

Následně otevřete k instalaci.

Pokud nejde nainstalovat je třeba povolit instalaci v Nastavení -> Zabezpečení -> Neznámé zdroje (Povolit instalaci z neznámých zdrojů)

Po nainstalování aplikace nezapomeňte v nastavení instalaci z neznámých zdrojů deaktivovat.

Rubriky: Ostatní | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HBO GO v 4.7.2 pro Android

Varianty malware b106 – souhrn

Bladabindi – může odcizit citlivé informace a poskytnout je útočníkovi, může do podezřelého stroje stáhnout další malware
B106-CB – Podezřelý stroj je zasažen hrozbami Bladabindi a Jenxcus
B106-Jenxcus – může odcizit citlivé informace a poskytnout je útočníkovi, poskytuje útočníkovi přístup k podezřelému stroji
B106-MULTI – Podezřelý stroj je zasažen více druhy malware
B106-Zacusca – Zacusca může odcizit citlivé informace, stáhnout více malware nebo poskytnout přístup k podezřelému stroji útočníkovi
B106-* – Zbylé hrozby spadající do rodiny malware označené jako b106 jsou: Agent, AgentBypass, Ainslot, Amighelo, Ardamax, Arhost, Assasin, AutInject, Autoac,Autorun, Balidor, Bancos, Bandok, Banker, Banload, Bariori, Beastdoor, Beaugrit,Bexelets, Bezigate, Bifrose, Binder, Bisar, Blohi, BrowserPassview, Cakl, Cashback, Ceatrg,Cechip, CeeInject, Chir, Chuchelo, Comame, Comisproc, Comitsproc, Comrerop, Comroki,Comsirig, Coolvidoor, Coremhead, Crime, Danglo, Darkddoser, Darkmoon, Decay, Defsel,Delf, DelfInject, Delfsnif, Dimegup, Dokstormac, Dooxud, Dorkbot, Dusvext, Dynamer,Effbee, EyeStye, Fareit, Farfli, Folyris, Frosparf, Fynloski, Gamarue, Gaobot, Geratid,Gernidru, Geycript, Gratem, GSpot, Habbo, Hamweq, Hanictik, Hiderun, HistBoader,Horsamaz, Hoygunver, Hupigon, Inject, Injector, IRCbot, Ircbrute, Itsproc, Keygen,Keylogger, Kilim, KKmaka, Klovbot, Knowlog, Ldpinch, Lenc, Leodon, Levitiang, Lybsus,Lypsacop, Mafod, Malagent, Malex, Meredrop, Mielit, Misbot, Mobibez, Mosripe,Mosucker, Msposer, Napolar, Naprat, Nayrabot, Necast, Neeris, Nemim, Neop, Neshta,Netbot, NetWiredRC, Neurevt, Nitol, Noancooe, Nosrawec, Nuqel, Nusump, Obfuscator,Otran, Parama, Parite, PcClient, Pdfjsc, Poison, Poisonivy, Pontoeb, Popiidor,PossibleMalware, Prorat, Prosti, Protos, Pushbot, Ramnit, Ranos, Rbot, Rebhip, Remhead,Rimod, Ritros, Runner, Sality, Scar, Sdbot, Sharke, Silby, SillyShareCopy, Sisproc, Sisron,Skypams, Small, Smpdoss, Sormoeck, Splori, Spybot, Squida, SSonce, Sulunch, Swisyn,Swrort, SynFlood, Tapazom, Tawsebot, Tearspear, Tendrit, Tenpeq, Tobfy, Tocofob,Toobtox, Tumpadex, Turkojan, Twores,Vahodon, Vake, VB, Vbcrypt, Vbinder, VBInject,Vburses, Vharke, Vinject, Virut, Vobfus, Vonriamt, Vtub, Weenkay, Wervik, Xtrat, Xyligan,Yemrok, Zbot, Zegost

– Jedná se o červy nebo trojské koně.Často obsahují komponenty s funkcí keyloggeru nebo mohou být použity k DDoS útoku.

více na https://csirt.cesnet.cz/_media/cs/services/x4/botnet_b106.pdf

Rubriky: Bezpečnost | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Varianty malware b106 – souhrn